Sanningen om den svenska skogen - Facit

En kampanj av Naturskyddsföreningen.

  1. Ungefär 2000 skogslevande arter finns med på den svenska rödlistan. Framtiden för dem är osäker.
  2. Omkring 6 procent av den produktiva skogsmarken är formellt skyddad mot avverkning.
  3. Cirka 80 procent av de produkter som tillverkas av trä är kortlivade och förbränns inom några år efter användning.
  4. Kalhyggen släpper ofta ut koldioxid i 15 - 20 år efter avverkning.
  5. Över 60 procent av Sveriges skogar har kalhuggits sedan 1950-talet.
  6. Skogens träd gör bäst klimatnytta när de växer länge och binder kol.

Ge skogen en röst
Mindre än 6 rätt? Försök igen!